© 2003 Mp3Doctor
Tots els drets reservats.

MP3Doctor - Retallar Mp3

MP3 TRIM - Aquesta funció Retallar Mp3 permeten eliminar el silenci líder i al final d'una cançó.

Hi ha dos diferents Mp3 TRIM Els mètodes per Mp3Doctor:

Podeu ajustar els següents ajustaments en la finestra d'opcions en la Mp3 TRIM tab:

Retall Mp3 retallar

Per cent - és el percentatge de

Liderant Db silenci-és el nivell en el qual es considera un so silenci al començament de la cançó.

Cap Db Silence-El mateix nivell que es considera silenci al final de la cançó.

En alguns casos, aquests valors podrien ser modificats si al principi o al final d'una cançó hi ha una mica de "silenci" per ser eliminat, però no és realment un absolut silenci digital (té alguns xiulets, etc.) Si ho canvia, recordi que torni a fer-ho a 21 si voleu retallar altres arxius o el resultat podria ser erroneus

Posició inicial i la posició final: el límit sobre el qual es Mp3Doctor Scann buscant silenci, recomanat són 10% i% 90.

Mp3Doctor ajust | CARACTERÍSTIQUES { normalitzar | retallar Mp3 | Tornar a mostrejar | Mp3 equalització | Mp3 Encoder
Mp3 Decode
| Mode individual | Mode batch | Mp3 Karaoke | Mp3 Tempo | Mp3 Pitch }
ORDER | DESCARREGAR | CONTACTE

support@mp3software.com.ar

© 2003 Mp3Doctor
. Tots els drets reservats.