© 2003 Mp3Doctor
Tots els drets reservats.

MP3Doctor - Tempo Change

Aquesta característica és una altra característica Bonus d'Mp3Doctor que només estan en una fase de proves de desenvolupament i no té garantia de cap tipus.

La funció Tempo li permeten canviar el BPM d'una cançó. En paraules rectes que permeten canviar el ritme de qualsevol cançó sense canviar el to.

Aquesta característica s'utilitza amb freqüència per simular alguna versió remescla.

Si es pren una cançó i canviar el tempo en un 25%, llavors es podria cançó com una nova versió de ritme. Soe cançó s sonarà millor que altres i això només depèn d'opinions subjectives. No hi ha una manera matemàtica per avaluar si una cançó sona millor o no.

Un ús molt útil d'aquesta funció és canviar el tempo d'una cançó perquè sigui similar al ritme de l'altre i llavors es pot barrejar l'ús d'algun programari de DJ / maquinari

En un futur pròxim anem a afegir aquesta funció a la remescla Mp3Doctor.tempo Mp3Doctor | CARACTERÍSTIQUES { normalitzar Mp3 | retallar Mp3 | Tornar a mostrejar Mp3 | Mp3 equalització | Mp3 Encode
descodificar
| Mode individual | Mode batch | Mp3 Karaoke | Mp3 Tempo | Mp3 Pitch }
ORDER | DESCARREGAR | CONTACTE

support@mp3software.com.ar

© 2003 Mp3Doctor
. Tots els drets reservats.