© 2003 Mp3Doctor
Tots els drets reservats.

MP3Doctor - Resample

Resample característica li permet ajustar CANALS (mono o estèreo), qualitat (alta, mitjana i baixa), el bitrate (des kbs 0 a 320 kbs) i freqüència de mostreig (de 6,000 a 48,000 hz) - un CD té 44,100 hz.

La regla és molt simple:

Més velocitat de bits i freqüència de mostreig de qualitat = MES = més espai de disc utilitzat

Menys velocitat de bits i freqüència de mostreig de qualitat = menys = menys espai de disc utilitzat

Els ajustaments més comuns són 128,000 kbs i 44,100 Hz en estèreo.

Mp3Doctor | CARACTERÍSTIQUES { normalitzar Mp3 | retallar Mp3 | Tornar a mostrejar | Mp3 equalització | Mp3 Encoder
Mp3 Decode
| Mode individual | Mode batch | Mp3 Karaoke | Mp3 Tempo | Mp3 Pitch }
ORDER | DESCARREGAR | CONTACTE

support@mp3software.com.ar

© 2003 Mp3Doctor
. Tots els drets reservats.