© 2003 Mp3Doctor
Tots els drets reservats.

MP3Doctor - Pitch

Aquesta característica és una altra característica Bonus d'Mp3Doctor que només estan en una fase de proves de desenvolupament i no té garantia de cap tipus.

Aquesta característica permet a l'usuari canviar el to sense canviar el tempo d'una cançó.

Molta gent utilitza per canviar el to tan Thery fàcilment podia cantar. Es pot ajustar en un valor petit i theb obtenir la cançó uns quants tons més alts o més baixos.

Si vostè és un usuari de Karaoke aquesta característica podria ser ideal per a vostè.
Mp3Doctor to | CARACTERÍSTIQUES { normalitzar Mp3 | retallar Mp3 | Tornar a mostrejar | Mp3 equalització | Mp3 Encode
Mp3 Decode
| Mode individual | Mode batch | Mp3 Karaoke | Mp3 Tempo | Mp3 Pitch }
ORDER | DESCARREGAR | CONTACTE

support@mp3software.com.ar

© 2003 Mp3Doctor
. Tots els drets reservats.


Els comentaris Mp3Doctor | mp3 eines | Mp3gain Normalitzador de volum | Mp3Gain | mp3 amplificador de volum | normalitzar