Mp3 doctor

Mp3 doctor

Mp3 Normalitzador BPM Mp3 Encoder - Bloc Mp3 mèdic oficial

Mp3 doctor RSSMp3Doctor 2 PRO

Mp3Doctor PRO2 2017 està llest per descarregar

La solució més potent per augmentar / reparació / / correcta tot el volum d'àudio de tots els formats més importants estan preparats per descarregar ara.

Mai abans un programari era capaç de fer tot això amb una gran qualitat de tals.

Mp3Doctoir PRO2 2017

Mp3Gain alternativa per 2015 / 2016: Mp3Doctor PRO2

Mp3Gain alternativa per 2015 / 2016: Mp3Doctor PRO2

â € <Després 10 o més anys des del boom mp3gain, i actualment insuficient.
En primer lloc, perquè en l'actualitat hi ha una gran varietat de formats d'àudio que no existeixen (o no utilitzats) en aquest moment. Fundamentelmente fa una dècada era tot sobre la mp3 .
Avui la situació ha canviat dràsticament. D'una banda hi ha hagut sistemes i dispositius que no existien en aquest moment, com Iphone, Android, etc. operant I això ha generat formats van necessàriament molt més enllà del mp3.

D'altra banda, les capacitats de les computadores han augmentat considerablement i per tant la qualitat d'àudio d'avui pot gestionar també és completament diferent.

En tercer lloc, també va acudir que les etiquetes que es van utilitzar per mp3gain no estandarditzat, és realment molt poc el nombre de reproductors de música que són capaços de llegir aquestes etiquetes. Tot això ha generat que en la nova generació d'àudio i DVD de sistemes operatius i / o dispositius d'àudio i, una més moderna i amb els temps que vivim es necessita programari, per oferir aquest nivell de procés volum, per evitar grans canvis en el volum d'una cançó a una altra.

És a dir, la necessitat de processar els nivells de volum encara existeix, però necessita un programari més actualitzat, que és capaç de manejar altres formats i també prendre un altre enfocament, amb una millor qualitat d'àudio, per anivellar els nivells de volum.

Fins i tot, ja no cal "comparar" cada un diferents pistes, que ara és possible la normalització d'àudio prendre cada cançó al seu nivell més audible possible, sense caure en la distorsió. Assolir el nivell més òptim d'àudio és la nova estratègia. Vaig comprar pistes es van tornar obsoletes.

Mp3Doctor PRO 2 - Comentari d'usuari

Mp3Doctor PRO 2 - Comentari d'usuari

he comprat Mp3Doctor PRO2 després de tot. Vaig provar un altre programari que tenia una normalització de so juntament amb altres funcions però que realment no normalitzaven el so bé. Mp3Doctor PROLa normalització de 2 era realment superior.

Vaig tenir algunes cançons que tenien sons molt suaus al principi i al final i alguns que tenien un baix pesat. Vaig decidir utilitzar la configuració de ràdio EQ. Aquesta configuració semblava funcionar millor per a mi, però també puc experimentar amb altres configuracions. Mp3Doctor PRO2 va fer un gran treball de normalització de les cançons perquè tinguessin un nivell de so consistent i ara els puc comprendre sense canviar el volum del reproductor.

Més notícies:

Normalitzar Formats d'àudio (MP3-AAC-M4A-FLAC-OGG, etc)

Normalitzar Formats d'àudio (MP3-AAC-M4A-FLAC-OGG, etc)

Hi ha tres grups principals de formats d'arxiu d'àudio:
Sense comprimir formats d'àudio com WAV, AIFF o AU
Lossless (format d'àudio comprimit sense pèrdues) com FLAC, MIDI, MPEG-4 SLS, MPEG-4 ALS, MPEG-4 DST, WavPack, escurçar, TTA, ATRAC, Apple Lossless i WMA Lossless
Formats amb pèrdua (algorisme de compressió amb pèrdua) com MP3, Vorbis, Musepack, AAC i WMA

Formats d'àudio sense comprimir

Hi ha una primària format PCM sense comprimir, que normalment està arxivat com. Wav en Windows i. Aiff a MAC.
El primer grup es refereix als formats d'àudio que contenen la "original", sense cap tipus de compressió. No és adequat per a l'intercanvi d'arxius o per al seu ús en dispositius portàtils (invcluso per emmagatzemar-los al ordinador) per la gran quantitat d'espai utilitzat. Una cançó en mp3 ocupa 3 o 4 megues en Wav fàcilment ocupa 50 0 60 megues.

Formats de compressió d'àudio amb pèrdua
Això va portar a desenvolupar formats de compressió, inicialment no va trobar altra opció de descartar cap informació.
Per exemple, trencat mp3 informació de format que els nostres oïdes no poden percebre o informació redundant, el que aconsegueix arxiu comprimit sense molt sentit gairebé ho nota.

Formats de compressió d'àudio sense pèrdua

El format lossless requereix més temps de processament que els formats no comprimits, sinó més eficient i ocupa molt menys espai al disc dur. Els formats d'àudio sense comprimir codificar tant el silenci d'àudio amb el mateix nombre de bits per unitat de temps que un enregistrament en WAV per exemple, presa de mostres 44,100 per segon, independentment de si és silenciosa o el so o soroll existeix. Això vol dir que si vam gravar un arxiu sense comprimir amb el silenci ocupa exactament el mateix espai que la música situviese. No obstant això, en aquests arxius amb arxius sense pèrdua de compressió de música ocupa una mica més petit que els arxius sense comprimir i el silenci ha arribat a això. Això s'aconsegueix en reduir significativament la mida d'arxiu, però com el que es descarta silencvio bàsicament, no hi ha pèrdua.

Alguns dels formats més coneguts i importants:

-FLAC (Free Lossless Audio Codec) un còdec de compressió sense pèrdua.
-OGG: Un arxiu de format de codi obert que suporta una gran varietat de còdecs, dels quals el més popular és el còdec d'àudio Vorbis. Vorbis ofereix una compressió similar a MP3 però és menys popular.
WAVFormat d'arxiu contenidor d'àudio utilitzat principalment en Windows. Sol utilitzar-se per emmagatzemar arxius de qualitat de CD sense comprimir, el que significa que poden ser grans, sobre 10 MB per minut. Wav arxius també pot contenir dades codificades per una varietat de format amb pèrdua per reduir la mida del fitxer (per exemple mp3 o còdecs GSM. Wav utilitzar una estructura de RIFF.
MP3 MPEG Layer-3 és el més popular per descarregar i emmagatzemar música. Extracció de parts de l'arxiu que són menys audibles, mp3 comprimit a aproximadament una desena part d'un arxiu PCM sacrificar la qualitat.
-AAC (Advanced Audio Coding) format es basa en MPEG2 i MPEG4. Els arxius són típicament ADTs acc o contenidors d'ADIF.
-M4A Una versió d'ACC M4A mp4 desenvolupat per Apple amb administració de drets digitals per les descàrregues mitjançant la botiga iTunes

Mp3Doctor PRO 2 està gairebé fora (estem provant la BETA)

Afortunadament ens trobem en la fase de proves de la Mp3Doctor PRO 2 (que no és una nova versió de Mp3Doctor PRO), Però un programa diferent.

Per què i en què deiferencia?

Aquest nou programa s'encarregarà dels següents formats:

-Mp3
-WAV
-Flac
-Ogg
-M4a
-AC3
-Mp2
-AAC

És possible normalitzar tots aquests formats.

També tindrà la igualada, canviant el tempo i el to de modificació (sense alterar el tempo).

A més dels diferents formats conserven les seves etiquetes diferents, són format APE, Vorbis, ID3v1, ID3v2, etc ..

També tindrà l'opció d'afegir ReplayGain ADICIONALde després de la normalització de les Mp3Doctor PRO 2

Per als usuaris actuals (registrada) de l'actualització Mp3Doctor PRO simbòlica USD 10 gairebé.

El preu de Mp3Doctor PRO girat al voltant de dòlars 38.

mantenir-nos en l'esperança que aviat tindrem, si Déu ho permet noslo, bones notícies.

Mp3Doctor

Mp3Doctor tenir 8544
seguidors de Twitter.

mp3 normalitzador, mp3 mèdic, mp3doctor Pro, mp3doctor, normalitzador mp3, mp3 volum de reforç, mp3 equalitzador, mp3 potenciador, mp3doctor Pro, normalitzar mp3, augmentar el volum mp3, rqzane Programa za na pesni, canviador terreny de joc en línia, amplificador de volum mp3 en línia, en línia canviador de to, mp3gain pro de sèrie, mp4gain complet, cançó canviador de pas, augmentar el volum mp3 en línia, canviador de to musical, canviador de to, volum normalitzador mp3, augmentar el volum de mp3, mp3 reforç, mp3 metge professional, canviador de to mp3 versió mòbil Crear CD d'àudio coet mp3 arxius mp3 youtube per mp3 fabricant de mp3 mp3 editor de música canviador de to de la música canviador de velocitat de la música mp3 amplificador de volum programari per editar cançons mp3 el programari d'edició mp3 el programari d'edició mp3 programari d'ajust de volum mp3 mp3 programari de volum de reforç descàrrega gratuïta programari de volum de reforç mp3 potenciador de volum de la música mp3 nivell de volum millorar el volum mp3 augmentar el volum mp3 volum del nivell mp3 amplificador de volum de la música amplificador de volum de l'ordinador amplificador de volum de so volum booster descàrrega amplificador de volum d'arxius mp3 mp3 volum de reforç mac booster descàrrega volum amplificador de volum d'àudio reforç volum lliure

categories

Termes de cerca recents

Recerques Populars de la categoria

Termes de cerca populars

etiquetes