mp3 codificador - mp3 normalitzador - mp3gain

Què és un codificador, i què és el que significa "codificar un arxiu mp3"?

Des the'90s, quan comença l'auge de format MP3, S'ha convertit en el format estàndard. Encara que existeixen molts altres formats d'àudio disponibles, el mp3 s'està utilitzant molt en els dispositius de reproducció d'àudio, ordinadors portàtils, ordinadors, dispositius Mp3 Normalizer cotxes de so, etc
Bàsicament una codificador és un programa de programari que és responsable per codificació un original wav d'àudio arxiu en un arxiu més petit. Això es fa perquè el procés de compressió manté la qualitat més alta possible.
mp3 codificador - mp3 normalitzador - mp3gain
Per comprimir un arxiu d'àudio és necessari "descartar" una certa quantitat d'informació. Si perdem qualsevol quantitat d'informació, perdrem la qualitat. Aquesta és una regla absoluta.
El mètode de compressió conegut com MP3 ha tingut tant èxit, ja que
No tots mp3 de compressió manté el mateix nivell de qualitat. Això explica per què en reproduir arxius de diferents mp3, la qualitat del so és irregular.

Mp3Doctor PRO ofereix la funció per codificar o comprimir els teus arxius d'àudio a mp3 format, Mantenint el so de la millor qualitat possible. També és possible que Mp3Doctor PRO corregeix i estandarditza la qualitat dels arxius d'àudio que ja tenen. La notable diferència quan es reprodueixen arxius d'àudio s'han de no només a un nivell de volum diferent entre els diferents mp3 arxius. Massa sovint, també hi ha una diferència notable en la qualitat.
En aquest cas, no només és necessari per normalitzar o normalitzar el volum entre diferents arxius mp3, També serà necessari per normalitzar la qualitat de cada un.
Mp3Doctor PRO proporciona no només la normalització o normalització dels nivells de volum, Sinó que també té la funció disponible per normalitzar el Igualtat i la qualitat d'àudio.
Tot això pot ser processat en mode per lots (procés molts mp3 arxius alhora) o simplement un arxiu, com vostè prefereixi. Només ha de prémer un botó del tot normalitzar els arxius mp3. D'aquesta manera es normalitzarà la igualtat, El qualitat d'àudio i la voluntat normalitzar el nivell de volum de cada mp3, tots alhora amb un sol clic de botó.
El codificació (wav a mp3) i descodificació (mp3 a wav) és possible dur a terme per separat si, per alguna raó vols fer-ho.

codificador mp3 -mp3 augmentar el volum

Els termes de taxes de bits i freqüència de mostreig té alguna cosa a veure amb la qualitat de codificació o compressió?

I tant que sí! La qualitat d'un mp3 codificador depèn de diversos factors

D'una banda depèn de la qualitat de gravació que té el mp3 arxiu. Ens referim a la qualitat de l'estudi de gravació. És un factor de pre-existent. D'altra banda, depèn de la qualitat del disseny del mp3 codificador. L'elecció dels tipus de taxes de bits i freqüència de mostreig ha estat elegit per defecte als nivells més convenients per la mitjana de Mp3 Normalitzador de l'usuari. No és necessari per fer front a aquests números si el que desitja és codificar un arxiu mp3. Mp3Doctor PRO ho fa per tu. Si vostè necessita, o si prefereix, per la raó que sigui, per triar alguns valors específics de les taxes de bits i freqüència de mostreig, Mp3Doctor PRO li ofereix una manera molt fàcil de fer-ho.

codificador mp3 -mp3 augmentar el volum

Cal que tornar a codificar tota la meva col · lecció d'arxius mp3?

No, només serà necessari per reparar o processar els mp3 els arxius que tenen un problema o bretxa, ja sigui en qualitat, el so o els guany de volum, En comparació amb la resta dels arxius de mp3.
Algunes persones decideixen, però, per donar un "tractament" a totes les seves col · leccions, per garantir un nivell nivell de volum, Qualitat de so i codificació.
Finalment, la música és quelcom més que números i les matemàtiques. El millor jutge per decidir és l'oïda humana.
Mp3Doctor PRO ofereix les eines més sofisticades, amb un maneig molt senzill i eficaç perquè vostè tingui el seu arsenal d'eines disponibles per millorar la qualitat dels seus mp3s.

mp3 codificador - mp3 normalitzador - mp3gain

En termes teòrics, codificar un arxiu wav a mp3, Té com a objectiu principal generar un arxiu més petit, ocupant menys espai al disc dur.

La "revolució" dels dispositius portàtils utilitzats com a reproductors de música, hauria estat impossible sense la capacitat de comprimir i codificar arxius wav a mp3. Codificació d'un arxiu WAV a mp3 significa perdre una mica d'informació, sense pèrdua de qualitat sonora.
Mp3octor PRO no només és capaç de codificació de WAV a mp3 sense pèrdua de qualitat, però en realitat el resultant mp3 sona millor que l'original wav.
Com és possible que després codificació de WAV a mp3, El nou mp3 arxiu té una qualitat de so més alta que la qualitat de l'original wav arxiu?
L'explicació rau en el sofisticat algoritme utilitzat per Mp3Doctor PRO. Aquest algorisme és un desenvolupament de la nostra, i li permeten fer tots els ajustos necessaris per obtenir una mp3 amb una qualitat molt alta.
El codificació d'un arxiu mp3 es basa en la percepció, que només conserva la informació que l'oïda humana pot percebre. La gamma de sons que les nostres oïdes poden captar i de recerca psico-acústica ens mostren que la ment organitza la informació que rep l'oïda en algun patró específic. Així que sabem que és la informació més important que va rebre i que és redundant quan ens codificar una mp3.