© 2003 Mp3Doctor
Tots els drets reservats.

MP3Doctor - Encoder Mp3

Mp3 Encoder és la funció per convertir de WAV a MP3.

Mp3 doctor | CARACTERÍSTIQUES { normalitzar | Retallar | Tornar a mostrejar Mp3 | Mp3 equalització | Mp3 Encode
Mp3 Decode
| Mode individual | Mode batch | karaoke | tempo | Brea }
ORDER | DESCARREGAR | CONTACTE

support@mp3software.com

© 2003 Mp3Doctor
. Tots els drets reservats.