© 2003 Mp3Doctor
     Tots els drets reservats.

 

MP3Doctor - Decode

 

Decode és la funció per convertir de MP3 a WAV.

 

 

 

Mp3 doctor mp3 descodificació | CARACTERÍSTIQUES { normalitzar Mp3 | retallar Mp3 | Tornar a mostrejar | Mp3 equalització | Mp3 Encode
descodificar
| Mode individual | Mode batch | Mp3 Karaoke | Mp3 Tempo | Mp3 Pitch }
ORDER | DESCARREGAR | CONTACTE

support@mp3software.com.ar

© 2003 Mp3Doctor
Tots els drets reservats.