Mp3 Normalitzador

Mp3 Normalitzador és un programari que tracta de mantenir de manera uniforme els nivells de volum dels arxius mp3. El PRO Mp3Doctor té entre les seves funcions principals és ser un normalitzador mp3, encara que altres addicionals com Ntenga igualar, canviar el tempo, canvi de to, i així successivament. La idea és que en els seus arxius mp3 no n'hi ha cap que vénen en el so massa fort o molt suau, també evita haver passatges molt fort o suau. Així mp3s de reproducció de música no tindrà els salts o caigudes sobtades o augments, però tot queda dins d'un estàndard, que és el que anomenem normalitzat.

per Mp3 Normalitzador entenem el tipus de programari que es manté en un rang de volum a mp3s. No permeti elevar-se per sobre del límit superior, o de caure més enllà del límit inferior. Això seria una bona definició d'un normalitzador mp3. Per a l'usuari comú de normalitzar el medi mp3 fent que el volum de la mp3 està dins de cert rang, al més alt nivell possible, sense arribar mai a la distorsió.

normalitzador mp3

Mp3 Normalitzador és una de les coses noves de la moda que ens permet viure més agradable.
És absolutament essencial si volem escoltar la nostra música al cotxe o en un dispositiu portàtil. La nostra oïda és tan fi que es percep l'audiència més mínima diferència. De fet, la mp3 es basa en la percepció de les orelles. Arxiu Mp3 és una informació codificada (reducció s'aconsegueix mitjançant l'eliminació de la informació que no podia percebre nostres oïdes com freqüències massa altes o massa baixes.)
El Normalitzador Mp3 és el programari responsable de gestionar aquests arxius mp3 per obtenir els seus nivells de volum del so constant i suau. Mp3 Normalitzador un pic molt alt suavitza i millora dels passatges molt tranquils, fent que la cançó soni en tots els nivells de volum encara més.

Mp3Doctor PRO utilitza l'algorisme més avançat per normalitzar les mp3s. Analitzar cada un dels marc de 44.100 per segon que conté un mp3. Millora algunes freqüències, mentre que una altra fa menys soroll. Tot això per aconseguir un equilibri que fan que cada instrument és audible, i que la cançó soni el millor possible el volum sense distorsionar. Tots moderna Normalitzador Mp3 haurien de tractar d'aconseguir un equilibri real dels sons i les freqüències.

El Normalitzador Mp3 permet als seus mp3s tenen diferents bitrates i samplerates, tot i els nivells mínims considerats d'alta qualitat són una taxa de mostreig del 44.100 i una velocitat de bits de 160.

Sovint es llegeixen preguntes com aquesta: diversos centenars de Tinc mp3 que he recopilat en els darrers anys, la majoria d'ells són arrencats per mi, però hi ha uns quants que he adquirit d'altres fonts. Que el so que he notat en aquests nivells mp3 varien molt. Amb una cançó, vaig a haver de pujar el volum, Però Després explosions següent cançó dels meus auriculars, perquè el volum és massa alt. M'agradaria normalitzar el volum a través de tota la meva col · lecció. Necessites un programa per a la meva col · lecció i en tinguin a setembre, el nivell de volum de tots ells per La resposta és sempre la mateixa: PRO Mp3Doctor no només amplifica o augmenta el volum de mp3s, això no és el que entenem per mp3 normalitzador, sinó ajustar el volum cada milisegon de la seva expressió més òptima, el volum, optimitzat% 100


Descarregar Mp3Doctor Pro

mp3 augment de volum

descarregar Mp3Doctor PRO